Вы здесь

ВАО ва табъу нашр

НАҚШИ РӮЗНОМАИ «ОВОЗИ ТОҶИК» ДАР ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАҲОИ ТАҚСИМОТИ ҲУДУДИ МИЛЛӢ

Дар мақола яке аз мавзӯъҳои хеле муҳим ва воқеан тақдирсози таърихи халқи тоҷик дар ибтидои солҳои бистуми асри ХХ – раванди тақсимоти ҳудуди миллӣ дар Осиёи Миёна ва нақшу мавқеи рӯзномаи «Овози тоҷик» дар инъикоси паҳлуҳои гуногуни ин масъала мавриди баррасӣ қарор гирифтааст.

НАҚШИ ПУБЛИТСИСТИКА ДАР ТАШАККУЛИ АФКОРИ СОЗАНДА (Дар мисоли маводи нашрияи даврии «Адабиёт ва санъат» – 2020)

Мақола ҷанбаи илмию амалӣ дошта, дар он маводи публитсистии нашрияи даврии «Адабиёт ва санъат» дар соли 2020 таҳқиқу таҳлил шудааст. Раванди  ҷаҳонишавӣ, сар задани проблемаҳои глобалӣ, дар заминаи ғояҳои давлатдории замони муосир пеш бурдани ҳаёти иҷтимоӣ тақозо менамояд, ки нашрияҳои даврӣ ба таҳлилу баррасиҳои публитсистии воқеиятҳои муҳимми кишвариву ҷаҳонӣ эътибори хосса диҳанд.

Theme by PiTfi